Фонд Хибриден Депозит

Инвестиционна стратегия

Договорен фонд «Аларик-Хибриден Депозит» е консервативен финансов инструмент. Инвестира основно в депозити с различна срочност (до 12 месеца), инструменти с фиксирана доходност, дългови ценни книжа, както и в различни кредитни институции. Фондът е подходящ за инвестиция  както за физически, така и за юридически лица. Инвеститорите имат възможност във всеки един момент да изтеглят вложените средства или да внесат допълнително.

Предимства за инвестицията:
– Висока степен на сигурност
– Не подлежи на данъчно облагане

Управляващо дружество
УД „Аларик Кепитъл“ АД
Срок

безсрочен

Такса за теглене през първите 3 м.

0,3%

Доходност за последните 12 месеца
6.27%
ISIN

BG9000017087

Рисков профил

Консервативен

Такса за покупка на дялове

без такса

Минимална инвестиция

€ 1000 

Цени на дялове
Емисионна стойност
€ 10.8431
Цена на обратно изкупуване
€ 10.8431
Цена на обратно изкупуване
при държане до 3 месеца
€ 10.8106
Информация към 19/07/24

Реализирана доходност на фонда

Фонд Хибриден Депозит се анализира ежедневно от нашите портфолио мениджъри, така че да предостави максимална доходност и сигурност за твоите инвестиции.

Реализирана доходност на фонда

Фонд Хибриден Депозит се анализира ежедневно от нашите портфолио мениджъри, така че да предостави максимална доходност и сигурност за твоите инвестиции.

Структура на
портфейла

Ниско-рисков микс от държавни ценни книжа и депозити. Подбрана селекция от активи, която ти носи доходност, и едновременно с това постоянен достъп до средствата ти.

Легенда:

ДЦК Извън ЕС (Албания, Северна Македония, Сърбия и Черна Гора)
ДЦК от ЕС
Други

Графика на цените

Скала на риска

Измерването на риска при договорните фондове се извършва чрез стандартизиран показател, определен от Насоките на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) – Синтетичен индикатор за риск и доходност (SRRI).

Този индикатор приема стойности от 1 до 7, като 1 означава най-ниската степен на риск (въпреки че не е безрискова инвестиция), а 7 – най-високата. Рисковете на всеки договорен фонд се определят на база на колебанията в цената на неговите дялове: колкото по-ниски са колебанията, толкова по-нисък е SRRI и обратно.

Скала на риска

Показателят на риска се основава на допускането, че държите дяловете от Фонда за срок не по-кратък от 2 години.

Документи

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Аларик Кепитъл и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Аларик Кепитъл не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.

Други продукти

Държавни Ценни Книжа (ДЦК)
над 4%*

Германия, Франция, Италия, Испания, Румъния, България
* към 26.01.24 г.

Кеш+
Ежедневна
лихва

Открий сметка
в 3 лесни стъпки
без да стъпваш в офис

1
Регистрирай се за по-малко от 5 мин с лична карта и фактура за комунална услуга или банково извлечение
2

Захрани сметката си с банков
превод (без такса за входящи преводи)

3
Купи с няколко лесни клика
Управлявай сигурно и удобно през онлайн платформата ни 24/7

Персонализирани решения
за корпоративни и VIP клиенти

close-up-3d-metal-ball-isolated3

Премиум

За инвестиции над

25 000 лв

close-up-3d-metal-ball-isolated7

Премиум плюс

За инвестиции над

100 000 лв

Запазете час за разговор

Търсене