Договорни фондове

Професионално управлявани колективни
инвестиционни портфейли с различен риск и доходност
Основни характеристики

Договорните фондове са колективни схеми за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари. Те осигуряват професионално управление на инвестициите, възможност за текущо влагане на допълнителни средства, както и ликвидност, чрез обратна продажба на дяловете. Реализираната положителна доходност от договорните фондове е освободена от облагане с данък.

Фонд Хибриден
Депозит

6.98%

Реализирана средна годишна доходност за последните 12 месеца

0

Такса теглене след първите 3 месеца

€1000

Минимална инвестиция

*Предходният резултат на фонда няма връзка с бъдещите резултати.

Взаимни фондове
GAM

CHF 64.9 милиарда 

Aктиви под управление

Над 40 фонда

Регистрирани за България

Персонализирани решения
за корпоративни и VIP клиенти

close-up-3d-metal-ball-isolated3

Премиум

За инвестиции над

25 000 лв

close-up-3d-metal-ball-isolated7

Премиум плюс

За инвестиции над

100 000 лв

Запазете час за разговор

Търсене