Кеш+

Вземи истинска лихва върху
временно свободните си
пари

Кеш+

Вземи истинска
лихва върху
временно
свободните ти
пари
Ако все още се оплакваш от нулева доходност, направи нещо по въпроса:

вече има решение

Как работи?

Лихвата се начислява ежедневно по свободните средства в сметката

Изплаща се всеки ден

Разполагаш с парите си постоянно: Теглиш когато пожелаеш

* Аларик Секюритис ООД не е банка. Средства предоставени от клиент, са за целите на сделки или инвестиции във финансови инструменти, съгласно сключен договор и придружаващите го общи условия. Изплащането на получена лихва върху временно свбоден кеш предоставен по ваша сметка при нас е инцидентна дейност за посредника и е във ваша полза.

Колкото повече влагаш,
толкова повече получаваш

Паричен баланс (EUR)
Лихва в EUR*
До 2,500
0%
2,501 - 20,000
1,50%
20,001 - 50,000
1,75%
50,001 - 100,000
2,10%
От 100,001
2,75%
* Посочените в таблицата лихви са на годишна база и важат към 13.06.2024 г. Лихвата се актуализира ежедневно спрямо стойносттта на съответния бенчмарк, Euro short-term rate (€STR), върху който се изчислява.

Условия на Програмата Кеш Плюс: Лихвата се начислява считано от следващия работен ден. Заявки за теглене на суми до EUR 80,000, подадени до 15:00 ч., се обработват същия ден. За всички останали случаи заявките се обработват на следващия ден. Аларик Секюритис може да прекрати изцяло Програмата Кеш Плюс по всяко време без предизвестие.Програмата Кеш Плюс се прекратява за клиент, който не е имал нито една сключена сделка в рамките на една календарна година в сметката си за брокерски услуги. Програмата Кеш Плюс не се прилага за сметки с индивидуално договорена комисионна или такса, различна от съответната в настоящата Тарифа. От програмата са изключени и сметките по договорите за управление на портфейл. Пълните условия на програмата виж в Тарифата тук

Открий сметка
в 3 лесни стъпки
без да стъпваш в офис

1

Регистрирай се само с лична карта или шофьорска книжка

2

Удостовери адреса си с фактура за услуга на твое име (ток, телефон, вода, банково извлечение, или шофьорска книжка)

3

Захрани сметката си с банков превод (без такса за входящи преводи)

.. и лихвата започва да се начислява от следващия работен ден!

Интересуваш се от
лихва в други валути?

Предлагаме лихва в USD & GBP
Търсиш по-висока доходност? Ето и предложения:

Държавни Ценни Книжа (ДЦК) - над 4%*

Германия, Франция,
Италия, Испания,
Румъния и България
* към 13.06.24 г.

Фонд Аларик Хибриден
Депозит - 8.60%*

* реализирана
год. доходност за 2023 г.

Защита
за инвеститорите

Аларик Секюритис е лицензиран инвестиционен посредник с над 13 години опит.

Грижим се за спокойствието на нашите клиенти с отговорност и експертиза. Вашите средства са допълнително защитени за суми до 40 000 лева от Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Активите се съхраняват в Bank of New York Mellon, Frankfurt, Germany.

Търсене