Ние сме Аларик

Компания от инвеститори
за инвеститори

Основахме семейството на Аларик през 2001 г. в Ню Йорк, САЩ. През 2011 г. регистрирахме Аларик Секюритис, инвестиционен посредник в София, България. Днес имаме офиси в Лондон, Истанбул и Люксембург.

Аларик Секюритис e лицензиран инвестиционен посредник (N РГ-03-236-1), стриктно регулиран от Комисия за Финансов Надзор (КФН) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA). 

Аларик Кeпитъл АД е управляващо дружество, лицензирано към Комисията за Финансов Надзор (КФН) на Република България, с решение № 312-УД/27.04.2006 г.

Предлагаме пълен спектър от собствени инвестиционни продукти и услуги, както и инвестиционни стратегии на външни партньори, едни от най-успешните банкови и инвестиционни корпорации по целия свят, между които Barclays, Goldman Sachs, EFG, GAM.

 

Опитният ни екип от над 100 специалисти, с доказана експертиза, създава богата палитра от ниско до високо-рискови инвестиционни решения, които обхващат глобалните пазари чрез прецизна селекция на стратегии, включващи акции, инструменти с фиксирана доходност, алтернативи и ликвидност.

Работим както за корпоративни и институционални клиенти, така и за индивидуални. 

Антон Панайотов

Председател на СД, CEO и
основател

Антон Панайотов има бакалавърска степен по финанси от Drexel University, САЩ. Притежава Серия 7, 63, 55, 24 и 65 лицензи от Комисията за ценни книжа, САЩ. Има над 20 години опит в областта на управлението на активи и търговията с акции, валути и други класове активи. От 2008г. разширява инвестиционния си обхват, като включва пазари на акции от Централна и Източна Европа. Придобива голяма част от професионалния си опит, работейки за Banker’s Trust, Deutsche Bank и други американски инвестиционни компании

Николай Стойков​

Риск мениджър и член на борда
на директорите

Николай Стойков има бакалавърска степен по икономика и магистърска степен по финанси от University of Rochester, Ню Йорк. Той започва кариерата си на Американската Стокова Борса и Търговския Съвет на Ню Йорк, където е работил за Susquehanna, като дилър на пазара на деривати от 1998 до 2002 г. През 2002г. той съосновава Tykhe Capital LLC, където търгува конвертируеми облигации. През 2006 г. се присъединява към Vermillion Asset Management, за да управлява инвестиционно портфолио върху суровини. През 2013 г. Николай Стойков се присъединява към Аларик, за да разработва инвестиционни стратегии, базирани на деривати.

Георги Римпев​

Член на борда
на директорите

Георги Римпев притежава магистърска степен по финанси от Pace University, Ню Йорк.  Има повече от 20 години опит на финансовите пазари, включително и на Уол Стрийт. Участвал е във всички аспекти на инвестиционния процес по менажирането и управлението на повече от 500 милиона долара. Работил като директор в инвестиционно банкиране , управлявайки няколко трансакции, включително 150 милиона долара облигации за местна банка и 1.6 милиарда долара при реструктуриране на телеком.