Ние сме Аларик

Компания от инвеститори
за инвеститори
Основахме семейството на Аларик през 2001 г. в Ню Йорк, САЩ. През 2011 г. регистрирахме Аларик Секюритис, инвестиционен посредник в София, България. Днес имаме офиси в Лондон, Истанбул и Люксембург.
Аларик Секюритис e лицензиран инвестиционен посредник (N РГ-03-236-1), стриктно регулиран от Комисия за Финансов Надзор (КФН) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA). 
Аларик Кeпитъл АД е управляващо дружество, лицензирано към Комисията за Финансов Надзор (КФН) на Република България, с решение № 312-УД/27.04.2006 г.

Предлагаме пълен спектър от собствени инвестиционни продукти и услуги, както и инвестиционни стратегии на външни партньори, едни от най-успешните банкови и инвестиционни корпорации по целия свят, между които Barclays, Goldman Sachs, EFG, GAM.

 

Опитният ни екип от над 100 специалисти, с доказана експертиза, създава богата палитра от ниско до високо-рискови инвестиционни решения, които обхващат глобалните пазари чрез прецизна селекция на стратегии, включващи акции, инструменти с фиксирана доходност, алтернативи и ликвидност.

Работим както за корпоративни и институционални клиенти, така и за индивидуални. 

Търсене