Общи условия за ползване

1. Интелектуална собственост

Цялото съдържание на тази интернет страница представлява интелектуална собственост на Аларик. Това съдържание не може да бъде копирано или възпроизвеждано, освен с цел то да бъде видяно онлайн. Независимо от гореспоменатото имате право да разпечатвате цели страници от тази интернет страница, които да използвате на хартиен носител за ваши цели.

2. Връзки с интернет страницата

Ако желаете да осигурите връзка с тази интернет страница, това трябва да стане с началната страница (homepage).

3. Точност на информацията на тази интернет страница

Информацията на тази интернет страница е предназначена за клиенти на Аларик в България и може да не е приложима за клиенти от други страни. Ние ще предприемем всички разумни усилия, за да осигурим точност и актуалност на съдържанието на тази страница, но не носим отговорност за претенции или загуби, настъпили в резултат на доверяване на съдържанието на тази интернет страница. Запазваме правото си да променяме спецификациите на продуктите по всяко време. За да видите реалните спецификации на продукта във Вашата държава, моля обърнете се към нас на посочените контакти.

4. Как се отнасяме към информацията, която ни предоставяте

Аларик уважава поверителността на Вашата информация. Аларик няма да събира лични данни за Вас (като Вашето име, адрес, телефонен номер, или имейл адрес, “Лични данни”), освен ако Вие не ги предоставите доброволно. Ако не желаете Вашите Лични данни да бъдат събирани, моля не ги предоставяйте. С предоставянето на Вашите Лични данни на тази страница Вие изразявате изрично доброволно съгласие за събиране и обработване на Вашите Лични данни в съответствие с условията на този документ и с приложимото българско законодателство.

Аларик няма да предоставя Вашите Лични данни на трети лица за тяхно независимо ползване без Вашето предварително съгласие. Аларик желае да използва Вашите данни, за да Ви информира за нови продукти, услуги, специални предложения и за да оценява и подобрява обслужването си. Вашите Лични данни могат да бъдат разкривани единствено за тези цели на свързани лица на Аларик и доставчици на услуги на Аларик, които участват в обработката, включително съхранението на Вашите Лични данни. Ако не желаете това да се случи, моля да се свържете с нас, както е посочено по-долу. Някои от тези дружества може да се намират извън Европейския съюз, но ще бъдат договорно задължени да спазват поверителността на Вашите Лични данни.

5. Заличаване на лични данни

Вие може да поискате сметките Ви да бъдат закрити и съответно личните Ви данни да
бъдат заличени. Необходимо е да подадете заявление за това на адрес:

Аларик Секюритис ООД
адрес: София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 20, Аларик Тауър
еmail: support@alaricsecurities.com, тел.: +359 2 439 8161

За закриване на сметката и съответно заличаване на личните Ви данни е небходимо да всичките Ви позиции да бъдат закрити, задълженията Ви към посредника уредени и да посочите сметка по която да бъдат преведени Вашите паричните средства.

6. Електронни съобщения

За да можем да Ви изпращаме информация, която отговаря на Вашите изисквания и интереси, в съдържанието на нашите имейли е вграден унифициран локатор (“click-through URL”). Този локатор ни позволява да проследим и съхраним информация, като например дали сте отворили имейла и на кои линкове в него сте кликнали. Събраната информация се използва, за да ни помогне да установим Вашите интереси и да избягваме изпращането на ненужни съобщения на нашите клиенти.

Ако не желаете да получавате по-нататъшна информация или желаете да бъдете изтрити от нашия списък с имейли, моля използвайте линка за премахване на абонамента, който ще бъде предоставян във всеки наш информационен бюлетин до Вас.

Ние ще направим разумно необходимото да изтрием тази информация от съществуващата ни база данни.

7. Връзки с външни интернет страници

Нашата интернет страница може да съдържа линкове към други интернет страници на Аларик или към интернет страници на наши свързани лица или към интернет страници на публични медии. Когато кликнете върху линк на такава интернет страница, моля да имате предвид, че тези интернет страници имат свои собствени политики за поверителност, и че ние не носим отговорност за тях. Моля да се запознаете с политиките за поверителност, преди да предоставяте каквито и да е лични данни на тези интернет страници.

8. Събиране и използване на информация

Информацията, която автоматично събираме и съхраняваме в лог файлове на Вашия компютър включва Вашия Интернет Протокол (IP) адрес, типа на браузъра и настройки на езика, операционна система, доставчик на интернет (ISP) и отбелязване за дата/ час. Ние използваме тази информация, за да управляваме нашите интернет страници ефективно, да научим повече за поведението на посетители в интернет страниците ни, да анализираме тенденциите и да събираме демографска информация за нашите потребители като цяло. Събраната информация може да се използва в нашите маркетинг и рекламни услуги и съобщения. Ако използваме нелична информация заедно с Лични данни, тази информация ще се третира като Лични данни, докато съществува в комбиниран вид.

9. Връзка с нас относно въпроси,
свързани с поверителността

Ако имате въпроси или опасения относно нашата политика по спазване на поверителността или имате въпроси относно това как обработваме Вашите Лични данни, можете да се свържете с нас на нашия имейл адрес или на телефонния номер, посочен по-долу. Същото важи и ако желаете да получите достъп до Вашите Лични данни или желаете да бъдат коригирани, блокирани или изтрити. Ние ще положим всички разумни усилия, за да се съобразим с Вашето искане.

Търсене