„Аларик Кепитъл“ АД Публикува Годишен Финансов Отчет за 2022

Управляващо дружество Аларик Кепитъл АД информира своите инвеститори и всички заинтересовани страни, че е представило своите годишните финансови отчети към 31 декември 2022 г., както и тези на управлявания от него договорен фонд „Аларик – Хибриден депозит“.

Отчетите са представени в Комисия за Финансов Надзор и са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в седелището на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. Тодор Александров 20.  За удобство на заинтересованите лица, те могат да бъдат разглеждани всеки работен ден от 9:30 до 16:30 часа.  

Информацията също така е достъпна на интернет страницата на „Аларик Кепитъл“ АД, в секция „Правни и регулаторни документи“. 

За допълнителни въпроси и информация, моля, свържете се с нас.

Последни новини

„Аларик Кепитъл“ АД Публикува Годишен Финансов Отчет за 2022

„Аларик Кепитъл“ АД Публикува Годишен Финансов Отчет на ДФ „Аларик Хибриден депозит“ за 2021

„Аларик Кепитъл“ АД Публикува Годишен Финансов Отчет на ДФ „Аларик Хибриден депозит“ за 2020

Архив

Търсене