„Аларик Кепитъл“ АД Публикува Годишен Финансов Отчет на ДФ „Аларик Хибриден депозит“ за 2021

Управляващото дружество „Аларик Кепитъл“ АД информира своите инвеститори и всички заинтересовани страни, че е представило годишния финансов отчет към 31 декември 2021 г., на управлявания от него договорен фонд „Аларик – Хибриден депозит“.

Отчетът е представен в Комисия за Финансов Надзор и е на разположение на желаещите да се запознаят с него в седалището на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. Тодор Александров 20. За удобство на заинтересованите лица, те могат да бъдат разглеждани всеки работен ден от 9:30 до 16:30 часа. 

Информацията също така е достъпна на интернет страницата на „Аларик Кепитъл“ АД, в секция „Правни и регулаторни документи“.

За допълнителни въпроси и информация, моля, свържете се с нас.

Последни новини

„Аларик Кепитъл“ АД Публикува Годишен Финансов Отчет за 2022

„Аларик Кепитъл“ АД Публикува Годишен Финансов Отчет на ДФ „Аларик Хибриден депозит“ за 2021

„Аларик Кепитъл“ АД Публикува Годишен Финансов Отчет на ДФ „Аларик Хибриден депозит“ за 2020

Архив

Търсене