nameBG

Вид инструмент:
type
Подвид:
subtype
Категория:
category
Емитент

issuedBy

ISIN

isin_code

Валута

currency_unit

Номинал

nominalValue

Минимална инвестиция

minimumInvestment

Падеж

expiresOn

Цена продава към
(dateToday)

buyPrice->Value

Доходност до падежа
(на годишна база)

annulizedYearlyYield

Продуктът дава възможност за реализиране на доход под формата на капиталова печалба, като възвращаемостта се извлича от разликата между цената на придобиване и номиналната стойност (при държане на падеж), или цената на обратно продажба на облигацията (при продажба преди падежа).

Тези облигации не носят риск от реинвестиране, тъй като няма парични потоци (купонни плащания) преди падежа, които трябва да бъдат реинвестирани.

platform_mockup_latest

Открий сметка
в 4 лесни стъпки без да
стъпваш в офис

1
Регистрирай се за по-малко от 5 мин
2

Захрани сметката си с банков
превод (без такса за входящи преводи)

3
Купи с няколко лесни клика
4

Управлявай сигурно и удобно през онлайн
платформата ни 24/7

platform_mockup_latest

Персонализирани решения
за корпоративни и VIP клиенти

close-up-3d-metal-ball-isolated@2x

Премиум

За инвестиции над

25 000 лв

close-up-3d-metal-ball-isolated2@2x

Премиум плюс

За инвестиции над

100 000 лв

Често задавани въпроси

За откриването на сметка са нужни Лична Карта или Паспорт за верификация на самоличност;
фактура от комунална сметка или банково извлечение за верификация на адрес.
Ако в по-горната стъпка не сте предоставили банково извлечение, ще трябва да представите
такова при регистрация на банкова сметка.

Депозитът се прави директно през Клиентският Портал като изберете съответният платежен
метод, веднъж средствата налични в Портала вие можете да изберете инвестиционен продукт
и да инвестирате.

Актуалните цени на нашите продукти можете да видите на нашата уеб страница.
Реализираната от Вас доходност можете да проверите в клиентския ни портал, в меню "Моето
портфолио“.

Клиентския Портал е вашето пространство където можете да видите вашата лична
информация, инвестиционните продукти предлагани от Аларик, да следите вашите инвестиции
и тяхната доходност, както и да правите депозити и тегления.

Ние можем да Ви дадем единствено информация, на базата на която да вземете информирано
инвестиционно решение.

Запазете час за разговор

Търсене