„Аларик Кепитъл“ АД Публикува Годишен Финансов Отчет за 2022

Управляващо дружество Аларик Кепитъл АД информира своите инвеститори и всички заинтересовани страни, че е представило своите годишните финансови отчети към 31 декември 2022 г., както и тези на управлявания от него договорен фонд „Аларик – Хибриден депозит“. Отчетите са представени в Комисия за Финансов Надзор и са на разположение на желаещите да се запознаят с […]

„Аларик Кепитъл“ АД Публикува Годишен Финансов Отчет на ДФ „Аларик Хибриден депозит“ за 2021

Управляващото дружество „Аларик Кепитъл“ АД информира своите инвеститори и всички заинтересовани страни, че е представило годишния финансов отчет към 31 декември 2021 г., на управлявания от него договорен фонд „Аларик – Хибриден депозит“. Отчетът е представен в Комисия за Финансов Надзор и е на разположение на желаещите да се запознаят с него в седалището на […]

„Аларик Кепитъл“ АД Публикува Годишен Финансов Отчет на ДФ „Аларик Хибриден депозит“ за 2020

Управляващото дружество „Аларик Кепитъл“ АД информира своите инвеститори и всички заинтересовани страни, че е представило годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г., на управлявания от него договорен фонд „Аларик – Хибриден депозит“. Отчетът е представен в Комисия за Финансов Надзор и е на разположение на желаещите да се запознаят с него в седалището на […]

Търсене