Високодоходни Държавни
Ценни Книжа

Поискахте повече,
даваме повече!

Държавни ценни книжа

Държавните ценни книжа (ДЦК) са дългови инструменти, издадени от правителствата с цел финансиране на разходи.

Подбраните краткосрочни и дългосрочни ценни книжа, с висок кредитен рейтинг, и с падежи от 1 до 48 месеца, предоставят атрактивна доходност и същевременно осигуряват висока ликвидност на вложените средства.

Име на продукта Купон Доходност* Падеж Дни до падеж Мин. сума


*Посочената доходност е на годишна база.

Всички поръчки подадени преди 17:00 ч. от Понеделник до Петък, се изпълняват в същия ден. Всички поръчки подадени след 17:00 ч. ще бъдат изпълнени на следващия работен ден.

[api_products_v2_mobile]

*Посочената доходност е на годишна база.

Някои от предлаганите ДЦК са с нулев купон и осигуряват на своите собственици паричен доход като се предлагат за продажба по цена под номиналната им стойност.

ДЦК с нулев купон

Продуктът дава възможност за реализиране на доход под формата на капиталова печалба, като възвращаемостта се извлича от разликата между цената на придобиване и номиналната стойност (при държане на падеж), или цената на обратно продажба на облигацията (при продажба преди падежа).

Тези облигации не носят риск от реинвестиране, тъй като няма парични потоци (купонни плащания) преди падежа, които трябва да бъдат реинвестирани.

ДЦК с купон

Притежателите на купонни облигации получават периодични лихвени плащания, определени като процент от номиналната стойност на инструмента (купонен процент), като на датата на падежа те получават самата номинална стойност.
Освен тях, общата доходност на инвестицията зависи от това дали облигациите са закупени с отстъпка от номиналната стойност или с премия, като в първия случай доходността е по-висока от купонния процент, а във втория – по-ниска.

Открий сметка
в 3 лесни стъпки
без да стъпваш в офис

1
Регистрирай се за по-малко от 5 мин с лична карта и фактура за комунална услуга или банково извлечение
2

Захрани сметката си с банков
превод (без такса за входящи преводи)

3
Купи с няколко лесни клика
Управлявай сигурно и удобно през онлайн платформата ни 24/7

Ниски такси за
висока доходност

За покупка и
продажба на ДЦК:

0.15%

от стойността на сделката, мин 0.50 EUR

За съхранение
на ДЦК:

0.10%

върху стойността на активите, на годишна база

За входящи
преводи в EUR:

Без такси

Размерът на разходите е до 0.42% от инвестираната сума
за инвестиции над 1000 евро. Виж пълната тарифа тук

Често задавани въпроси

Какво представляват ДЦК?
Държавните ценни книжа (облигации) са дългови ценни книжа, емитирани от правителствата за набиране на средства за различни цели, като например финансиране на обществена инфраструктура, подпомагане на социални програми или управление на фискални задължения. По същество, когато инвеститорите купуват държавни облигации, те реално заемат пари на правителството в замяна на редовни лихвени плащания и връщане на първоначално инвестирания капитал (главница) на падежа.
Какви са предимствата на инвестирането в ДЦК?
Повече за предимствата на инвестицията в ДЦК, може да намерите тук
Какво е ISIN?

Кодът ISIN е единственият универсално признат идентификационен номер за ценни книжа. ISIN за един инвестиционен продукт е каквото е ЕГН-то за един български гражданин.

Номерата ISIN изпълняват ролята на серийни номера на различните емисии.

В каква валута мога да направя инвестиция?

Всички наши продукти са в евро. Предстои компанията да предлага и доларови продукти.

Печалбата от инвестициите ми обложена ли е с данъци?
По-този въпрос ви съветваме да се консултирате със счетоводител или данъчен експерт.
Мога ли да променям продуктите, в които съм инвестирал и при какви условия?

Може да прекратите инвестицията в даден продукт, но винаги можете да инвестирате в повече от един продукт ако искате да разделите средствата си в различен тип продукти.

Мога ли да продам предсрочно?

Да, можете да продадете по всяко време преди падеж без наказателни такси като пуснете поръчка „продава“ онлайн по тарифа на посредника.

Къде се съхраняват парите и активите ми?

Аларик съхранява средствата и активите на клиентите си основно в банки като Bank of New York Mellon, Frankfurt, Germany.

Как се начислява и изплаща доходността?

Доходността се начислява ежедневно и се изплаща при падеж или продажба като крайната доходност зависи от цената при падежа или продажбата.

Търсене